İnternet Bankacılığı Kullanımında Güvenlik Unsurlarının Bilinirliği Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Barışık, S. ve Temel, H. (2007). İnternet Bankacılığı Kullanımında Güvenlik Unsurlarının Bilinilirliği (Anket Uygulamasına Dayalı SPSS Çözümlemesi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2007(2), 136-160.

Geçerlik: 
Güvenirlik: