İnsülin Tedavisi Öz-Yönetim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karahan-Okuroğlu, G., Karaçanta-Atbaş, S., & Ecevit-Alpar, Ş. (2019). Development, reliability, and validity of the Insulin Treatment Self-Management Scale. International Journal of Nursing Practice 1-11. https://doi.org/10.1111/ijn.12814

Sorumlu Yazar: 
Gülten Karahan Okuroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: