İnsan Nüfus Artışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirci, S. (2014). Sürdürülebilirlik çerçevesinde İnsan Nüfus Artışı Ölçeği’nin geliştirilmesi ve geçerliği (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Sinem Demirci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: