İnsan Hakları Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aras, H. 2000 Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinde öğrencilere insan hakları ile ilgili tutumların kazandırılması (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Aras
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach Alfa Katsayısı ile hesaplanan güvenirlik katsayısı 0.87 bulunmuştur.

İletişim: