İnönü Evlilik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bayoğlu, F., & Atli, A. (2014). İnönü Evlilik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizleri. Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 397-415.

Sorumlu Yazar: 
Ferhat Bayoğlu
Geçerlik: 

Yapı geçerliği için doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizleri gerçekleştirildi. Sonuçlar, İnönü Evlilik Tutum Ölçeği’nin (İETÖ) toplam varyasın % 36’sını açıklayan tek faktörlü bir yapıda olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliliğini belirlemek için, Cronbach alfa, test-tekrar test, testi yarılama analizleri yapıldı. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği .87 ve Cronbach alfa güvenirliği .90 değerleri arasında bulunmuştur.

İletişim: