İngilizce’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İçin Danışmanlık Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yeşilbursa, A., Söylemez, A. S., & Rakıcıoğlu-Söylemez, A. (2013). Turkish adaptation of the Mentoring for EFL Teaching Survey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 894-900.

Sorumlu Yazar: 
Anıl Rakıcıoğlu-Söylemez
Geçerlik: 

Geçerlik için Faktör Analizi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik için Cronbach Alfa Katsayısı hesaplanmıştır. 4 alt boyut için değerler sırasıyla .96, .94, .75, .82 olarak bulunmuştur.

İletişim: