İngilizce Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Esen G. (2012). İngilizce öğretmenlerinin genel ve mesleki öz-yeterlik algıları: Mersin ili profili (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Geçerlik: 
Güvenirlik: