İngilizce Öğretmeni Özel Alan Yeterliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelik, S., Erdamar-Koç, G. & Çelik, K. (2018). İngilizce Öğretmeni Özel Alan Yeterliği Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1), 277-298.

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Çelik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: