İngilizce Öğreniminde Medya ve Bilişim Teknolojisi Araçlarının Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güven, Z. Z. (2015). İngilizce öğreniminde medya ve bilişim teknolojisi araçlarının kullanımına yönelik ölçek geliştirme çalışması. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3(2), 312-323.

Sorumlu Yazar: 
Zeliha Zühal Güven
Geçerlik: 

Yapı geçerliğini belirlemek için yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın 63.371’ini açıklayan 16 maddeli bir ölçek elde edilmiştir. Varimax faktör analiz tekniği ile yapılan döndürme işlemi sonunda, ölçeğin dört boyutlu olduğuna karar verilmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı .91 olarak bulunmuştur. Geliştirilen ölçeğinin dört alt boyutuna ilişkin güvenirlik katsayılarının .90 ile .69 arasında değiştiği görülmüştür.

İletişim: