İngilizce Dil Becerileri Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, A & Sağlam, D. (2018). The development of English Language Skills Self-Efficacy Scale for higher education students,International Journal of Psycho-Educational Sciences, 7, (2)

Sorumlu Yazar: 
Duygu Sağlam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: