İnflamatuar Barsak Hastalıkları Yorgunluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uran, B. N. Ö., Yıldırım, J. G., Yüksel, E. S., Sofulu, F., Avdal, E. Ü., ve Gür, E. Ö. (2021). İnflamatuar Barsak Hastalıkları Yorgunluk Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), 183-191. https://doi.org/10.31067/acusaglik.849980

Sorumlu Yazar: 
Berna Nilgün Özgürsoy Uran
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: