İmam Mâtürîdî’nin İzdüşümü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çalışkan Başer, H. M. (2019, 31 Aralık). İmam Mâtürîdî’nin İzdüşümü Ölçeği. Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi , (9), s. 319-323.

Sorumlu Yazar: 
Hatice Merve ÇALIŞKAN BAŞER
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: