İlkokullar için Kısaltılmış Okul İklimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sözer, M. A., Yılmaz, F. ve Kasa Ayten, B. (2018). İlkokullar için Kısaltılmış Okul İklimi Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 31-47. doi: 10.29129/inujgse.408908

Sorumlu Yazar: 
Başak Kasa Ayten
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: