İlkokulda Korku Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kıran, H. (2018). İlkokul öğrencilerinin okul ile ilgili korkularının değerlendirilmesi: ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Sorumlu Yazar: 
Hatice Kıran
Geçerlik: 
Güvenirlik: