İlkokula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Ölçek Bataryası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akyol, S. (2020). İlkokula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Ölçek Bataryası’nın geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Semra Akyol
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: