İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gülburnu, M.,& Yıldırım, K. (2015). İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematik Tutum Ölçeği geliştirilmesi ve uygulanması. VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi içinde (s.568-581). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Gülburnu
Geçerlik: 
Güvenirlik: