İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeğİ

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çeliktürk, Z., ve Yamaç, A.(2015). İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.İlköğretim Online,14(1), 97‐107. DOI: 10.17051/io.2015.03320

Sorumlu Yazar: 
Zuhal Çeliktürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: