İlkokul Türkçe İletişim Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydoğan, R. ve Gündoğdu, K . (2017). İlkokul Türkçe İletişim Yeterlik Algısı Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6 (3), 1743-1758.

Sorumlu Yazar: 
Rukiye AYDOĞAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: 
PDF: