İlkokul Rehberlik Hizmetlerinden Beklentiler Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tuzcuoğlu, N. (1995). İlkokullarda rehberlik servislerinden beklentiler ve rehberlik servisinin öğrenciler üzerindeki etkisi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
PDF: