İlkokul Öğrencilerinin Sınıf Önünde Konuşma Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uysal, H., Sakız, G., Birkan, G. Z., ve Akman, A. (2019, 23-27 Ekim). İlkokul öğrencilerinin sınıf önünde konuşma kaygısı: Bir ölçek geliştirme çalışması [Bildiri sunumu]. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, Muğla, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Hümeyra Uysal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: