İlkokul Öğrencileri İçin Okuma Alışkanlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Esen-Aygün, H. (2019). İlkokul Öğrencileri İçin Okuma Alışkanlığı Ölçeği’nin psikometrik
özelliklerinin belirlenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 683-707.

Sorumlu Yazar: 
Hanife ESEN AYGÜN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: