İlkokul Öğrencileri için Bilimsel Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tosun, C. & Genç, M. (2015). Adaptation of Science Attitude Scale Developed for Elementary School Students to Turkish: Validity and reliability study. Elementary Education Online, 14(3), 946-960. DOI: 10.17051/io.2015.08787

Sorumlu Yazar: 
Cemal Tosun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: