İlkokul Öğrencileri İçin Başarı Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kara, A. ve Şahin, C. (2019). İlkokul Öğrencileri İçin Başarı Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Tam Metin Kitabı içinde (s.1359-1364). Ankara, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Kara
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Tüm analizler sonucunca Başarı Algısı Ölçeği için her biri sekiz maddeden oluşan bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alt boyutları şeklinde üç faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır.

Güvenirlik: 

Başarı algısı ölçeğinin iç tutarlılık katsayısının .86, birinci faktör olan bilişsel alan için iç tutarlılık katsayısı .72, ikinci faktör olan duyuşsal alan için .78 ve üçüncü faktör olan davranışsal alan için .73 olduğu gözlenmektedir.

İletişim: