İlkokul Matematik Programını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öksüz, C. (2015). İlkokul Matematik Programını Değerlendirme Ölçeği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 21-36. http://dx.doi.org/10.9779/PUJE727

Sorumlu Yazar: 
Cumali Öksüz
Geçerlik: 

Analizler sonucunda ölçeğin toplam varyansın %44.66’sini açıklayan tek faktörden oluştuğu görülmüştür

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa) .98 olarak hesaplanmıştır.

İletişim: