İlkokul 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ulu Kalın, Ö., ve Topkaya, Y. (2017). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14(37), 14 -22.

Sorumlu Yazar: 
Özlem ULU KALIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: