İlköğretim Okullarındaki Teknoloji ve Tasarım Dersi Yeni Programının Değerlendirmesi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cüma, S. (2008). İlköğretim okullarındaki teknoloji ve tasarım dersi 6. sınıf programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Sinan CÜMA
Geçerlik: 

Anketin yapı geçerliliğinin sağlanabilmesi amacıyla faktör analizi (Principal Component Analysis) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa Güvenlik Katsayısı kullanılmıştır.