İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gökçe, E. (1999). İlköğretim öğretmenlerinin yeterlikleri (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
PDF: