İlköğretim Öğrencilerinin Demokratik Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şimşek, N. (2011). İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin demokratik kazanımlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 41(190), 188-202.

Sorumlu Yazar: 
Nihat Şimşek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: