İlköğretim Matematik Programına İlişkin Öğretmen Görüş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetin, D. (2010). İlköğretim 1. sınıf matematik programına yönelik öğretmen görüşleri (Yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Sorumlu Yazar: 
Duygu ÇETİN
Geçerlik: 

KMO değeri .914 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik katsayısı .98 olarak bulunmuştur.