İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği (TKAÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öksüz, C., Ak, Ş. ve Uça, S. (2009, Haziran). İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 270-287.

Sorumlu Yazar: 
Cumali Öksüz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek maddeleri arasındaki iç tutarlılık Cronbach Alpha (Alfa) güvenirlik katsayısı ile hesaplanmıştır. Ölçeğin bütününe ilişkin hesaplanan güvenirlik katsayısı .96’dır. Her bir faktör için hesaplanan güvenirlik katsayıları sırasıyla; birinci faktör için .95, ikinci faktör için .96, üçüncü faktör için ise .84 olarak bulunmuştur. Hesaplanan Alpha değerleri aracın güvenirlik düzeyi için yeterli görülmüştür.

İletişim: