İlköğretim Matematik Derslerinde Teknoloji Kullanım Düzeyi Ölçeği (TKDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cumali, Ö. ve Ak, Ş. (2010). İlköğretim Okullarında Matematik Derslerinde Teknoloji Kullanım Düzeyini Belirleme Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 372-383.

Sorumlu Yazar: 
Cumali Öksüz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: