İlköğretim I. Kademede Görevli Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Derslerinde Deney Yönteminden Faydalanma Durumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güven, B. (1999). İlköğretim 1. kademe 4. ve 5. sınıf fen bilgisi derslerinde sınıf öğretmenlerinin deney yöntemine yer verme durumu (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
PDF: