İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaşar, Ş. ve S Anagün, Ş. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeği’ nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8(2), 223- 236.

Sorumlu Yazar: 
Şefik Yaşar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: