İlişkisel Özerk Benlik Kurgusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Eroğlu, Y., Kayış, A. R. ve Satıcı, S. A. (2010). The validity and reliability of the Turkish version of the relational-interdependent self-construal scale. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 579–584. doi:10.1016/j.sbspro.2010.07.145

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: