İlişkisel-Bireyci-Toplulukçu Benlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ercan, H. (2011). İlişkisel-Bireyci-Toplulukçu Benlik Ölçeğinin psikometrik özellikleri ve uyarlama çalışması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(21), 37-45.

Sorumlu Yazar: 
Hülya Ercan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: