İlişkisel Benlik Değişimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dinçer, D., Ekşi, H. ve Aron, A. (2017, Mayıs). Psychometric properties of the Turkish version of the Relational Self-Change Scale. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Duygu Dinçer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: 
PDF: