İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Hamamcı, Z. ve Büyüköztürk, S. (2003). İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği: Ölçeğin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(25), 107-111.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Hamamcı, Şener Büyüköztürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: