İlişkide Karar Verme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tosun, C., Yazıcı, H., & Altun, F. (2017). İlişkide Karar Verme Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Journal of History Culture and Art Research, 6(3), 650-668.

Sorumlu Yazar: 
Cansu TOSUN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: