İlişki Niteliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özabacı, N. (2011). İlişki Niteliği Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(162), 159-167.

Sorumlu Yazar: 
Nilüfer Özabacı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: