İlişki İstikrarı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Büyükşahin, A., Hasta, D. ve Hovardaoğlu, S. (2005). İlişki İstikrarı Ölçeği (İİÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 8(16), 25-35.

Sorumlu Yazar: 
Ayda Büyükşahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: