İletişim Şekilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Malkoç, B. (2001). The relationship between communication patterns and marital adjustment (Master’s thesis). Orta Doğu Technical University The Graduate School of Social Science, Ankara

Geçerlik: 
Güvenirlik: