İletişim Kaygısı Ölçeği (İKÖ-24)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çakmak, V. (2018). İletişim kaygısı ve sosyal medya. Konya: Eğitim Yayınevi

Sorumlu Yazar: 
Veysel ÇAKMAK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Alt Ölçekler İç Tutarlılık
(Cronbach Alpha)
Test Tekrar Test Güvenirliği
Grup iletişimi .62 .71
Toplantı iletişimi .70 .72
Bireylerarası iletişim .71 .47
Genel iletişim .79 .78

İletişim: 
PDF: