İletişim İşlevleri Sormacası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kumtepe, E. ve Küçük, M. (2015). İletişim İşlevleri Sormacasının Türkçe versiyonu için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Selçuk İletişim, 8(4), 5-31.

Sorumlu Yazar: 
Evrim Kumtepe
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: