İletişim Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akkuzu, N., & Akkaya, N. (2014). Development and validity-reliability study of Communication Skills Scale for student teachers: Suggestion of an alternative model. Turkish Studies, 9 (8), 111-132. doi: 10.7827/TurkishStudies.7212

Sorumlu Yazar: 
Nalan Akkuzu
Geçerlik: 

Yapı geçerliği ve kapsam geçerliği yapılmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Tüm ölçeğin cronbach alfa katsayısı =0,89’dur.

İletişim: