İletişim Becerileri Kontrol Listesi-II

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ünal, Ş. (2014). İletişim Becerileri Kontrol Listesi-II’nin (CCC-2) Türkçeye uyarlama çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Şule Ünal
Geçerlik: 
Güvenirlik: