İlahiyat Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Gereksinimlerini Belirlemeye Yönelik Anket

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ermiş, A. (2009). An English language needs assessment of the preparatory-class students of the Faculty of Divinity and the Department of the Teacher Training for the Culture of Religion and Ethics for primary school
at Ondokuz Mayıs University.
(Master’s thesis). Ondokuz Mayıs University Graduate School of Social Sciences, Samsun.

Sorumlu Yazar: 
Aydan Ermiş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: