İlaca Uyum Öz-Etkililik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hacıhasanoglu, R., Gözüm, S., ve Çapık, C. (2012). Hipertansif Hastalarda İlaca Uyum Öz-etkililik Ölçegi kısa formunun Türkçe’sinin geçerliligi. Anadulu Kardiyoloji Dergisi, 12(3), 241-248.

Sorumlu Yazar: 
Rabia Hacıhasanoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: