İkiz Bebek Bekleyen Gebelerde Emzirme Niyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Menekşe, D. (2018). İkiz bebek bekleyen gebelere verilen emzirme eğitiminin emzirme niyetlerine etkisi (Doktora tezi). Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Sorumlu Yazar: 
Dilek Menekşe
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 7 madde ve tek faktörlü olduğu sonucuna varılmıştır. Doğrulayıcı Faktör analizi elde edilen bulgular incelendiğinde, kurulan ölçeğinin 7 ifadeden oluşan tek faktörlü yapısının genel olarak iyi uyum sağladığı görülmektedir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,82 olarak saptanmıştır.

İletişim: