İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu için Morisky Tedavi Uyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bahar, G., Savaş, H. A., Ünal, A., Savaş, E., Kaya, H. ve Bahar, A. (2014). Morisky Tedavi Uyum Ölçeği’nin iki uçlu duygudurum bozukluğu için geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15(2), 141-149.

Sorumlu Yazar: 
Güven Bahar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: