İki Aşamalı Genetik Kavram Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılıç, D. (2009). Öğrencilerin genetik kavramları anlama düzeyleri ile mantıksal düşünme yetenekleri ve öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Didem KILIÇ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: